Podrška nauci

Kompanija Finalprom jedan je od sponzora naučnog skupa EkonBiz koji se održava 22. i 23. juna 2017. godine na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini.

EkonBiz okuplja eminente stručnjake, naučne radnike i privrednike iz zemlje i inostranstva, a ovogodišnji skup bavi se trendovima razvoja i promjenama u novoj ekonomiji zemalja u tranziciji.

Kompanija Finalprom nastavlja da podržava nauku, kulturu i sport, kao i sve događaje koji promovišu prave vrijednosti.