Kompletna usluga

Naš cilj je Investitoru ponuditi kompletnu uslugu moderne građevinske kompanije sa čvrstim garancijama za rokove i kvalitet izvođenja radova. Posjedujemo radne mašine i opremu koja je potrebna za izvršavanje svih građevinskih radova, radnu snagu raznih zanimanja, a naši građevinski inžinjeri su iskusni u vođenju raznih projekata i svih vrsta radova.

Ključ u ruke!

Izgradnja objekata podrazumijeva sve faze gradnje, od iskopa, niskogradnje, visokogradnje pa sve do sistema "ključ u ruke". Nakon višegodišnjeg iskustva u vođenju projekata i inženjeringu u završnim radovima u građevinarstvu, odlučili smo da smo spremni ponuditi tržištu i ovaj segment gradnje te potpuno zaokružiti paket naše ponude.

U području izgradnje objekata koristimo najmodernija tehnološka rhešenja. Svoje reference temeljimo na kvalitetnim uslugama i izvođenju radova sa poštovanjem dogovorenih rokova.
Pred svakog investitora izlazimo sa konkretnom ponudom koja definiše sve aspekte planiranja i izvođenja bilo kojeg objekta. Ponuda obuhvata kompletan cjenovnik rada i materijala sa jasnim opisom svih operacija koje se izvode.
Tokom realizacije projekta investitor u svakom trenutku može da pogleda i utvrdi kako napreduju radovi putem našeg web sajta. To doprinosi ostvarivanju poverenja i onemogućava pojavu propusta i kašnjenja.