Fond PIO Trebinje

Project Info

  • Datum završetka

    jul 2014

  • Kategorija

    Renoviranje i sanacija

Izrada i postavka krovne konstrukcije i pokrivača